Việt Nam đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại

(HNM) – Theo tin từ Bộ Công Thương, tính đến tháng 11-2021, Bộ đã khởi xướng điều tra 23 vụ việc phòng vệ thương mại. Trong đó có 13 vụ việc chống bán phá giá, 1 vụ việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ, 1 vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ… Đối tượng là các sản phẩm thép, kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, phân bón, nhôm, ván gỗ, sợi và đường.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các biện pháp phòng vệ thương mại đã góp phần lập lại môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhiều ngành sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng vệ thương mại; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về lĩnh vực này cho doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho nhiều ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường…