Quốc hội dự kiến họp kỳ chuyên đề vào cuối năm

Tại họp báo trưa 13/11, ông Bùi Văn Cường cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất sẽ có kỳ họp chuyên đề. Chính phủ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình kỳ họp này, tuy nhiên, hiện tài liệu gửi sang các cơ quan của Quốc hội chưa đầy đủ.

\”Nếu như Chính phủ trình hồ sơ, tài liệu đúng theo quy định, đảm bảo chất lượng thì chúng tôi sẽ báo cáo Quốc hội để tổ chức kỳ họp chuyên đề\”, ông Cường nói.

Theo ông, có 7 vấn đề dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề cuối năm, trong đó có 2 vấn đề Chính phủ phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi trình. Còn 5 vấn đề, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan của Chính phủ xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đại biểu bấm nút biểu quyết tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đại biểu bấm nút biểu quyết tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Ông Cường thông tin thêm, hiện nay đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội và nội quy kỳ họp đang được hoàn thiện. Theo quy định, Quốc hội họp 2 kỳ mỗi năm, trừ năm đầu khóa có 3 kỳ. Năm nay, nếu tổ chức kỳ họp chuyên đề vào tháng 12 thì Quốc hội sẽ có 4 kỳ họp để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Đây \”là sự linh hoạt của Quốc hội\”, vì nếu 6 tháng mới họp một lần, nhiều vấn đề cần giải quyết theo thẩm quyền Quốc hội sẽ bị chậm trễ.

Về gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, cho biết hiện Quốc hội chưa nhận được tờ trình của Chính phủ và nếu chuẩn bị kịp thì Quốc hội sẽ xem xét nội dung này tại kỳ họp chuyên đề cuối năm.

Chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế sẽ gắn với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và khuôn khổ đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính ngân sách, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 5 năm… Việc tính toán quy mô gói hỗ trợ phải tương ứng với mức độ ảnh hưởng của đại dịch, có phương án huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực đảm bảo khả thi, hỗ trợ cả cung, cầu và tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng.

Hoàng Thùy – Viết Tuân – Minh Sơn