Mỗi ngày, TP.HCM thu về hơn 2.516 tỷ đồng

Báo cáo tình hình thu, chi nhân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 của TP.HCM, bà Phạm Thị Hồng Hà cho biết, ước thu ngân sách nhà nước trong tháng 2/2022 là 88.044 tỷ đồng, đạt 22,78% dự toán năm và tăng 14,85% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 69.534 tỷ đồng, đạt 25,75% dự toán, tăng 19,07% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.500 tỷ đồng, đạt 15,88% dự toán, tăng 1,35% so với cùng kỳ.

a
Kết quả thu ngân sách của TP.HCM 2 tháng đầu năm 2022 đạt trên 22% so với dự toán.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm, có một số khoản thu đã đạt trên 25% dự toán và tăng hơn so với cùng kỳ.

Thứ nhất, số thuế thu nhập cá nhân đạt 11.016 tỷ đồng, tăng 16,61% so với cùng kỳ nhờ thị trường bất động sản năm 2022 đang có dấu hiệu ấm dần, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vốn, chứng khoán của nhà đầu tư sôi nổi, tăng trường tốt trong những tháng đầu năm.

Đặc biệt, người dân tận dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP và nhu cầu sở hữu ô tô trước tết tăng cao, nên số thu lệ phí trước bạ cũng ghi nhận tăng 50,30% so với cùng kỳ, đạt 1.420 tỷ đồng.

Thứ hai, là nhờ một số khoản thu phát sinh thu đột biến. Cụ thể, tiền sử dụng đất đạt 8.884 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ do các công ty thực hiện nộp tiền sử dụng đất 1 lần ngay từ đầu năm.

Đặc biệt, khoản thu ngân sách khác ghi nhận 915,115 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ nhờ phát sinh khoản thu đặt cọc 658 tỷ đồng trong cuộc đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để đạt được những con số trên, bà Hà cho biết, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khắc phục những đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; giúp doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022 đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2022 đạt trên 22% so với dự toán, số thu ngân sách trung bình 1 ngày trong 2 tháng đầu năm là 2.516 tỷ đồng, bằng 162,03% so với mức thu 1 ngày làm việc của Thành phố phải thu (1.552 tỷ đồng).