Làm rõ thông tin đuổi việc giáo viên tố cáo sai phạm, uống thuốc ngủ tự tử

TPHCM – Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận 7 cho biết, đối với các hành vi vi phạm của bà V.T.N.H – nữ giáo viên tự tử trước mặt hiệu trưởng – trong thời gian vừa qua, Trường THCS Hoàng Quốc Việt xem xét xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Các nội dung kết luận tố cáo trước đó là độc lập với việc xem xét xử lý kỷ luật bà H.

Không đến trường thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài

Theo thông tin của Phòng GDĐT Quận 7, đến nay, Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã ban hành các quyết định kỷ luật viên chức đối với các hành vi sai phạm của bà V.T.N.H.

Cụ thể: Quyết định số 102/QĐ-HQV ngày 11.11.2021 về việc kỷ luật đối với viên chức, hình thức Cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, vắng mặt không phép từ ngày 18.3.2021 đến ngày 29.10.2021 vi phạm khoản 2, Điều 17 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18.9.2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 124/QĐ-HQV ngày 31.12.2021 về việc kỷ luật đối với viên chức, hình thức Buộc thôi việc đối với hành vi đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo với hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1.11.2021 đến ngày 27.12.2021. Hành vi này đã vi phạm khoản 1, Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về “Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm”.

Đồng thời, bà V.T.N.H còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, hành vi này đã vi phạm Điều 17 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP.

Việc phân công nhiệm vụ bà H trước thời điểm ngày 31.12.2021 đã được nhà trường thông tin bằng nhiều phương thức đến bà H nhưng bà H không phản hồi thông tin và cũng không đến trường thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài.

Phòng GDĐT quận 7 cho hay: Đối với các hành vi vi phạm của bà V.T.N.H trong thời gian vừa qua, Trường THCS Hoàng Quốc Việt xem xét xử lý kỷ luật đúng thẩm quyền và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Làm rõ việc kỷ luật và nội dung tố cáo

Phòng GDĐT quận 7 (TPHCM) đã có thông tin về việc kỷ luật bà V.T.N.H và giải thích giữa việc kỷ luật buộc thôi việc và nội dung tố cáo của bà trước đó.

Cụ thể, đối với nội dung tố cáo nguyên hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt trước thời điểm tháng 3.2021, UBND quận 7 đã xem xét giải quyết; có kết luận, chỉ đạo xử lý theo quy định và luân chuyển, điều động, kiện toàn nhân sự quản lý của nhà trường.

Phòng GDĐT đã theo dõi, hướng dẫn nhà trường thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong kết luận nội dung tố cáo của UBND quận. Theo đó, nhà trường đã thực hiện cũng như có báo cáo UBND quận, Phòng GDĐT và các phòng ban liên quan từ thời điểm tháng 5.2021 về kết quả thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với một số cá nhân có liên quan, xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức nhà trường thực hiện chưa đúng quy định theo kết luận nội dung tố cáo; tiến hành rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số nội dung nhà trường tổ chức thực hiện chưa đúng quy định.

Như vậy, việc thực hiện các nội dung kết luận tố cáo là độc lập với việc xem xét xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của bà V.T.N.H.

Trong quá trình công tác tại đơn vị những năm qua, bà H nhiều lần có đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với nhiều lãnh đạo, viên chức nhà trường gửi đến UBND quận, thành phố. UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của quận phối hợp giải quyết kịp thời theo quy định.

Đồng thời, nhà trường, ngành Giáo dục quận và thành phố cũng tiếp nhận đơn phản ánh liên quan bà H về năng lực chuyên môn, về ngôn từ, ứng xử trên mạng xã hội, về thực hiện nội quy, nhiệm vụ được phân công, đạo đức nhà giáo… từ giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.