Khen thưởng gần 200 doanh nghiệp Hà Nội vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày 24-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thông tin, lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2021 với chủ đề “Đoàn kết cùng thành công” sẽ diễn ra vào ngày 27-12-2021 dưới sự chỉ đạo UBND thành phố. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội  phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Ban Thi đua khen thưởng thành phố tổ chức.

Tại buổi lễ, gần 200 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 318.000 doanh nghiệp Thủ đô sẽ được tôn vinh, khen thưởng.

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cũng thông tin, tiêu chí để khen thưởng năm nay có sự khác biệt so với năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, chú trọng đến các doanh nghiệp duy trì được sản xuất, không sa thải lao động, vẫn duy trì chế độ lương, thu nhập cho lao động và có kế hoạch phục hồi. Đồng thời, doanh nghiệp tham gia chương trình, dự án xã hội, cộng đồng, bên cạnh đó là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tương trợ lẫn nhau…

Từ những tiêu chí trên, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã đề cử gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.