Hoàn thiện chính sách về xử lý nợ xấu

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Xử lý nợ xấu trong đại dịch Covid-19 và hoàn thiện chính sách pháp luật về xử lý nợ xấu theo hướng luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14” .

Theo đánh giá của đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong xử lý nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 8-2021, tổng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng là 424,1 nghìn tỷ đồng, đã xử lý được 364,1 nghìn tỷ đồng kể từ 15-8-2017 đến 31-8-2021.

Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất, việc luật hóa Nghị quyết số 42/2017/QH14 là cần thiết để hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp các tổ chức tín dụng, với sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành có liên quan, xử lý nợ xấu hiệu quả, thực chất, bền vững; các nhà đầu tư (trong và ngoài nước) an tâm mua, bán các khoản nợ xấu/tài sản bảo đảm; nâng cao ý thức trả nợ của các khách hàng…