Hoàn thành 2,7 triệu mét vuông sàn nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp

(HNM) – Bộ Xây dựng cho biết, đến nay, cả nước có 214 dự án nhà ở dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600ha. Trong đó, đã hoàn thành đầu tư 116 dự án, với diện tích đất hơn 250ha và đang tiếp tục triển khai 98 dự án, với diện tích đất hơn 350ha.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến cuối tháng 9-2021, cả nước mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng hơn 142.000 căn nhà ở xã hội, tương ứng hơn 7,1 triệu mét vuông sàn nhà ở; trong đó có khoảng 54.000 căn hộ nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, tương ứng 2,7 triệu mét vuông sàn nhà ở.

Kết quả phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, theo đó phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội tại khu vực đô thị…