EVNNPC ra mắt sản phẩm chuyển đổi số trong tài chính kế toán và dịch vụ khách hàng

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm chuyển đổi số: Quy trình Tài chính kế toán và Quy trình Kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, xác định, tài chính – kế toán là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, liên quan đến tất cả mọi hoạt động của Tổng công ty, EVNNPC đã chọn số hóa các quy trình tài chính kế toán là lĩnh vực tiên phong. Được khởi động từ năm 2019 và chính thức đi vào vận hành từ ngày 1-10-2021, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lĩnh vực tài chính – kế toán đã được EVNNPC số hóa đồng bộ, toàn diện với 6 quy trình nghiệp vụ: Quy trình cấp phát, giải ngân, thanh xử lý, mua sắm, thanh toán điện mua ngoài, thẩm tra quyết toán.

Cụ thể, Tổng công ty đã chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng kỹ thuật số, bắt đầu từ khâu hợp đồng qua giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu và kết thúc ở khâu thanh, quyết toán; tất cả hồ sơ được các cá nhân tham gia quy trình cập nhật, kiểm soát và ký số nội bộ trên phần mềm.

Với quy trình kinh doanh và dịch vụ khách hàng, việc số hóa thành công của EVNNPC đã, đang gia tăng rất nhiều lợi ích cho khách hàng; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiệu quả ban đầu của việc chuyển đổi số 2 quy trình này, EVNNPC đã tiết kiệm được 50.000 ngày công/năm; hơn 43 tỷ đồng/năm chi phí in ấn và nhân công; giảm 50%-80% thời gian thực hiện công việc…

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch HĐTV EVNNPC cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, EVNNPC sẽ hoàn thành số hóa tất cả quy trình nghiệp vụ còn lại, với mục tiêu đến cuối năm 2022 cơ bản trở thành doanh nghiệp số.