Chủ tịch Cần Thơ giục rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm

Cần Thơ – Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo việc mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 7.1, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 61/UBND-XDĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị y tế trực thuộc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, thống kê tình hình thực hiện mua sắm kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Công văn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính và UBND thành phố trước ngày 14.1.2022.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế và các phòng, ban chuyên môn có liên quan của đơn vị thường xuyên và định kỳ tổ chức thanh, kiểm tra công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng kit xét nghiệm, thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị mua sắm có liên quan, đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và \”lợi ích nhóm\”. Tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật; có biện pháp kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố; giao Tổ trưởng Tổ kiểm tra, rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục mua sắm thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 23.12.2021, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 4033/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát quy trình, hồ sơ, thủ tục mua sắm thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 6528/UBND-XDĐT về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện việc mua sắm như trên. Tuy nhiên, theo UBND thành phố, đến thời điểm hiện tại, một số đơn vị được giao nhiệm vụ theo chỉ đạo tại các văn bản trên vẫn chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.