Chánh thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông thôi việc

Quyết định do Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 29/10 nêu rõ, từ ngày 1/11 ông Lâm được hưởng trợ cấp thôi việc.

Ông Võ Thanh Lâm từng làm Vụ trưởng Pháp chế, trước khi được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Bộ vào tháng 6/2020, thay ông Đặng Anh Tuấn bị cách chức do liên quan tới đường dây đánh bạc trực tuyến.

Ông Võ Thanh Lâm. Ảnh: MIC

Ông Võ Thanh Lâm. Ảnh: MIC

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra hành chính với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ; thanh tra theo chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng…