Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

(HNM) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1963/QĐ-TTg (ngày 22-11-2021) phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong các năm 2021, 2022.

Theo đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thuộc các ngành nghề kinh doanh: Hoạt động xây dựng chuyên dụng; kinh doanh dịch vụ kiến trúc; kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kinh doanh bất động sản; lĩnh vực phát triển đô thị. Phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh đối với một số dự án, công trình: Dự án nhóm B, nhóm C do cơ quan trung ương phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư…