Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel hợp tác về chuyển đổi số

(HNMO) – Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel), ngày 22-11, đã tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Việc ký kết hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, phát triển, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tài chính – ngân sách của Bộ Tài chính theo định hướng chuyển đổi số và kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung biên bản được ký kết, Tập đoàn Viettel sẽ cung cấp chuyên gia tư vấn, hỗ trợ đánh giá và đề xuất các phương án chuẩn hóa tối ưu các hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính. Tập đoàn cung cấp chuyên gia, phối hợp với Bộ Tài chính để tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm một số công nghệ, giải pháp của chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn, nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ; hỗ trợ tư vấn các giải pháp công nghệ, quy hoạch tổng thể hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông…

Bên cạnh đó, Tập đoàn Viettel cũng sẽ hợp tác với Bộ Tài chính trong việc đào tạo, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trọng tâm vào một số công nghệ, giải pháp \”lõi\” của chuyển đổi số như: Công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật; hỗ trợ tư vấn và thử nghiệm các giải pháp đào tạo trực tuyến (e-Learning) tại Bộ Tài chính.

Thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, Bộ Tài chính sẽ chia sẻ với Tập đoàn Viettel các định hướng chiến lược phát triển ngành Tài chính, cải cách quy trình nghiệp vụ và định hướng chuyển đổi số của ngành để cùng hợp tác vì sự phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.