5 trường hợp không giao xe cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ

Nếu phương tiện giao thông là vật chứng của vụ án hình sự, sử dụng để đua trái phép hay mang biển kiểm soát giả,… thì sẽ không giao xe cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản.

Trường hợp không giao xe cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ

Khoản 7 Điều 14 Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về 5 trường hợp không giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản bao gồm:

1. Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự.

2. Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông.

3. Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa.

4. Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy.

5. Phương tiện giao thông vi phạm mà theo quy định sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện.

Trường hợp giao xe cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ

Cũng theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 138/2021/NĐ-CP, phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có một trong các điều kiện dưới đây thì người có thẩm quyền tạm giữ có thể giao cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản phương tiện dưới sự quản lý của cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ, cụ thể:

1. Cá nhân vi phạm có nơi thường trú hoặc có nơi tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác; tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh.